03.04.2021                

Upokojeni arhitekt Andrej Weingerl, Kamnik

Oslo, Paris, Barcelona, London, Helsinki

(večinoma Ljubljana in okolica)^Kaj sem našel zanimivega^Interesting recently^Prijatelji^Friends^MOJ NASLOV - CONTACT INFORMATION

arhitekt Andrej Weingerl

Podgorska pot 5, 1241 Kamnik, Slovenija

064 11 80 50 (00 386 64 11 80 50)

Delavniki od 10:00 do 13:00
Ilustracija Jenny Meilihove - www.mytinydream.com

Kamnik na wikipediji

Kamnik pri Burgerju

Keramična delavnica v Kamniku

Arhitekt svetuje^NAJLJUBŠI PROJEKTI - FAVORITE PROJECTS^STROKOVNO DELO^PROJEKT ZA GRADNJO^GRAFIčNO in

INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE

Graphic and

industrial design

Zaščitni znaki, vizitke,
pisemske ovojnice, pečati

Trademarks, business cards,
envelopes, stamps

plakati, scenografije, napisi,
reklame, fotografije

posters, set designs, signs,
advertisements, photographs

koledarji, celostne podobe,
internetne strani

calendars, corporate
identity, websites^OBLIKOVANJE OPREME

in INTERIERA

Furniture and

interior design

Unikatni kosi pohištva,
oprema po meri,

Unique pieces of furniture,
custom accessories

kuhinje, dnevne sobe,
izbira materialov in barv,

kitchens, living rooms,
choice of materials and colors,

gostinski lokali,
ambulante, trgovine,

restaurants,
hospitals, shops,

poslovalnice, pisarne,
sejmi, itd.

branches, offices,
fairs, etc..^OBLIKOVANJE

ARHITEKTURE

ARCHITECTURE

DESIGN

Parki, športni objekti,
sakralni objekti

Parks, sports facilities,
religious buildings

IDZ, IDP , PGD, PZI,
PZR , PID, POV

Permition Drawings

Družinske hiše, vrtci,
šole, poslovne stavbe

Family houses, kindergartens,
schools, office buildings

športni in
industrijski objekti

sports and
industrial facilities

prenove, adaptacije,
prizidki , podstrešja

renovations, alterations,
additions, attics^