LEGALIZACIJA :

Predviden potek dogajanja bi bil nekaj takega:

arhitekt aw.com

18.5.201601. geodetska izmera

Prvo naročite geodetsko izmero obstoječega stanja.

^
02. dokazilo o lastništvu

Na Zemljiški knjigi pridobite dokazilo o lastništvu parcele.^03. lokacijsko informacijo

Potem na občini vložite vlogo za lokacijsko informacijo.^04.

Tam bomo izvedeli vse kar nas čaka za legalizacijo.^05. stari PGD

Poiščete stari PGD. Katerega bom moral prerisati in kopije spremnih dokazil vložiti v nov projekt.^06. izmere obstoječega stanja

Potem naredim izmere obstoječega stanja in upam da ne bo ravno v najhujšem mrazu in snegu (kar pa ni nič neobičajnega).^07. idejno zasnovo legalizacije

Naredim idejno zasnovo legalizacije in jo pošljem pogoje-dajalcem, za katere izvemo iz lokacijske informacije.^08. pogoje

Ko prejmem pogoje, jih vnesem v PGD za legalizacijo.^09. pošljem pogoje-dajalcem

To potem pošljem pogoje-dajalcem za soglasja.^10. soglasja mejašev


Pridobite še soglasja mejašev, če bo tako stalo v lokacijski info.
^11. Sestavim mapo PGD:

0-vodilna mapa, urbanistični del,

1-zunanja ureditev

2-arhitekturni načrti

3-gradbeni načrti

4-elektro projekt

5-projekt strojnih inštalacij

upam da bo to vse od načrtov, če se ne bodo še kaj spomnili

Dodam elaborate:

- elaborat varstva pred požarom,

- elaborat zvočne zaščite,

- elaborat toplotne zaščite

- elaborat prezračevanja

Če se ne bo še kdo kaj zmislil.

V vodilni mapi so vsa soglasja kakor tudi

dokazilo o pravici graditi,

služnostne pravice,

dokazilo o plačanem komunalnem prispevku.

Pa še kaj se bo našlo.^12. Vložimo PGD.


Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.
^13. Potem pa traja in traja.


In samo upamo lahko da ne bo dodatnih zahtev. (Dodatne zahteve se doplačajo)
^