Tu smo za vas
home

NASVETI IN STORITVE:NASVETI V KMETIJSTVU IN GOZDARSTVU!Monotoksini v koruzi

Glivične bolezni povzročajo pri pridelavi hrane in krme veliko problemov po celem svetu. Vlažno vreme je za rast in razvoj plesni iz rodu Fusarium izredno ugodno. Kot smo priča v zadnjih letih se ravno ob spravilu koruze pojavi muhasto vreme, ki odločilno vpliva na higiensko kakovost pridelka. Spore plesni FUSARIOZ so prisotne na rastlinah. Zaradi ugodnih pogojev VLAGA IN TOPLOTA bodo vzklile in izkoriščale hranilne snovi iz nje, v samo rastlino pa ob neugodnih vremenskih pogojih izločale svoje presnovne produkte. Ti izločki se imenujejo toksini (strupi) ali bolj specifično mikotoksini (strupeni izločki plesni). Kako veliko škodo lahko povzroči prisotnost mikotoksinov v krmi se je pokazalo v sezoni 2014/15 na marsikateri kmetiji. Deževno vreme, ki se je naredilo zadnje dni je za rast in razvoj gliv ugodno. Tako kot rastejo gobe v gozdu na gnijočih štorih in listju, rastejo plesni na odmrlih delih rastlin, pa tudi na živih rastlinah žit med drugim tudi na koruznih storžih. Na poljščinah je poznanih več toksinov – strupov, ki jih izločajo plesni rodov Fusarium….Obvestila!


Gnojenje ozimnih žit ob setvi

Gnojenje ozimnih žit opravimo na osnovi kemijske analize tal in gnojilnega načrta v kolobarju. Zemlji vračamo toliko hranil kot jih s pridelki v kolobarju odnesemo iz tal. Z dušikom (N) gnojimo rastline, s fosforjem (P) in kalijem (K), kalcijem (Ca) pa gnojimo tla. Tla vzdržujemo v območju dobre preskrbljenosti (C). To stanje preverjamo s kontrolo rodovitnosti tal…


FFS

NADALJEVALNO USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN

Nadaljevalno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin

Obvestilo

Termini in lokacije v letu 2017

Urniki


IZGUBA IZKAZNICE

Imetnik, ki je izgubil lahko dobi nadomestno izkaznico. Obrazec za preklic in izdajo nove izkaznice:

Povezava:

KOPOP

Podaljšanje roka za podor posevkov v okviru zahtev POZ_POD in VOD_POD ...

Povezava:

OSEMENJEVALNI CENTER ZA BIKE IN VZREJALIŠČE BIKOV

Povezava na katalog:

Link na cenik (word ali pdf)


OSEMENJEVALNI CENTER ZA MERJASCE

Povezava:

Link na katalog (pdf)

Link na cenik (word ali pdf)


PRODAJA PLEMENSKIH ŽIVALI

Povezava:

Ažuriran pdf (ali word) dokument o plemenskih živalih, ki so na prodaj

Vabilo na licitacije

ipd


LABORATORIJ

Povezava:

POVZETEK IZ CENIKA NAJPOGOSTEJŠIH ANALIZ

Veljaven od 01.01.2016


DOLOČITEV CENA v EUR (z DDV)
KRMA
Weendska analiza - sveži vzorec (SS,SB,SV,SM,SP,BES,PSB) 53,01
Weendska analiza – krmna mešanica 51,42
Posamezni elementi (P, Mg, K, Na, Ca, Zn, Mn, Fe, Cu) 7,00
W + pH + NH3 67,42 pH + NH3 14,41
Test homog. in navzkr.kont. (posamezna dol.) 18,61
Mikotoksin - DON 20,01
ZEMLJA
posamezni parameter (določitev) 7,00
pH + P + K 21,00 pH + P + K + organska snov (humus) 28,00
pH + P + K + Mg + organska snov (humus) 35,00
bor 12,00 N-min analiza (NO3-N) RQ-flex 10,50
MLEKO
Osnovni sestav mleka (MCS %) 1,00
Somatske celice 1,00
Skupno število mikroorganizmov 5,00
Zaviralne snovi (antibiotiki) 8,00


vinograd

Aktualno

Pravočasno se naročite pri vašem kmetijskem svetovalcu za izpolnitev zbirne vloge!

kmetija

Nasveti in storitve

Kva use ne!

rosca

Dogodki in projekti

Zadravčevi Erjavčevi dnevi

Lombergerjevi dnevi

polje

Še neki

Kva use ne!