Tu smo za vas
home

Dogodki in projekti:Zadravčevi Erjavčevi dnevi:Spoštovani !
V letošnjem letu bomo organizirali 25. Mednarodno znanstveni simpozij o prehrani domačih živali Zadravčeve – Erjavčeve dneve, ki jih bomo izpeljali 10. in 11 . novembra 2016.
Vabim Vas k sodelovanju in sem prepričan, da boste s prispevki obogatili zakladnico znanja na področju reje živine ter tako pripomogli k prenosu znanja v prakso.
Za pripravljalni odbor:
Dr. Stanko Kapun

Povezava:


Lombergerjevi dnevi:


Spoštovani ! ---> Povezava:


vinograd

Aktualno

Pravočasno se naročite pri vašem kmetijskem svetovalcu za izpolnitev zbirne vloge!

kmetija

Nasveti in storitve

Kva use ne!

rosca

Dogodki in projekti

Zadravčevi Erjavčevi dnevi

Lombergerjevi dnevi

polje

Še neki

Kva use ne!