Decentra - lizacija

Je nujna

Za prihodnost RS

Gor Decentralizacija Predlog Primeri

De - cen - tralizacija

Poziv na stokovno debato o prerazporeditvi bogastva RS.
Izhodišča:
-Promet postaja neobvljadliv.
-Razlika med centri in periferijo se poglablja.
-Infrastruktura je zastarela.
-Cene nepremičnin letijo v nebo.
-Obmejna območja hirajo.

Veliko od gornjega lahko izboljšamo z
D E C E N T R A L I Z R A C I J O

Splošno:
Kamione na vagone! (tranzit)
Javni Mestni promet zastonj!
Vsaka trgovina iz nakupovalnega centra ima depandanso v centru mesta!


Details

PREDLOG


za otvoritev

strokovne debate ..

Državna podjetja

Konkretno:

Vse kar je financirano iz proračuna in ni vezano na lokacijo mora na obrobje.
-Na zunanjo stran obvoznice.
-V primestna naselja.
-V regionalne centre.


-Na mejna območja, da imajo še zamejci kaj od Slovenije.

Konkretno2:


Parlament, Vače
Ustavno sodišče Kozje
Vsa sodišča na ravni države ...

Ministerstvo za:


1 -Zunanje zadeve Solčava
2 -Notranje zadeve Ravne
3 -Obramba Trate
4 -Gospodarski razvoj Šalovci
5 -Pravosodje Ormož
6 -Javna uprava Rogatec
7 -Delo Dobova
8 -Zdravje Metlika
9 -Izobraževanje Osilnica
10 -Infrastruktura Podgrad
11 -Kultura Komen
12 -Kmetijstvo Kobarid
13 -Okolje Podkoren
14 -Razvoj Podljubelj
15 -Slovenci po svetu Jezersko

Ministrstva se na 5 (7) let rotirajo!

Državna podjetja:


21 PTT Maribor
22 Telekom Celje
RTV Murska S.
Triglav Ptuj
25 Sava Idrija
26 Petrol Novo Mesto
27 Klinični C. Voglje
SŽ Postojna
DUBTB Ribnica
30 KAD Trbovlje
31 SOD itd
32 itd ...

Vse agencije, zavodi in inšpektorati, itd.
Vsaj izven prvega kroga (25km iz centra).

Zaključek:

V času internetnih povezav ni nikakršnega vzroka za centralizacijo vladnih služb, razen rezerviranih, preveč plačanih služb za same naše. (partijce (nima veze z barvo)) Same po sebi bi se uredile infrastrukturne povezave, ker JFD-jice pač ne morejo živeti u "selendri". (Jako Fine Dame)
V obmejnih naseljih, katrih, bi pokazala strokovna debata, bi postavili najemna stanovanja za uslužbence. Po nekaj letih (npr. 5 ali 7 sigurno pa ne v zvezi z volitvami), bi se preselili v novo lokacijo, kakor bi se selila tudi ministertva. Če je pa komu odveč, se bo pa kaj hitro našlo zadovoljni lokalni kader. Ker so ministertva ob meji, bi pa še zamejci imeli kaj od Slovenije.
V izbranem naselju bi izgradili grozd manjših blokov (P+2), z najemnimi stanovanji, z vsem pripadajočim programom. Vrtec, šola, zdravnik. Kateri bi delovali tudi lokalno. Uslužbenci javnih hiš, bi tu stanovali za časa mandata republiške ustanove (5 let).
Fleksibilnost delavne sile bi se bistveno izbolšala.

Pogoj: Strokovno debato mora voditi svet modrecev, povsem transparentno.

V upanju na burne odgovore!

Mnenje do konca januarja 2020

A lohk?

To bi blo tok dobr.

AW