Obvezna usposabljanja

za vključene v ukrep KOPOP za leto 2016

Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja. V letu 2016 je potrebno usposabljanje opraviti do 20.12.2016.

Naše strokovne službe samo za vas pripravljajo strokovne nasvete.

Strokovni nasveti

novice

Aktualne novice KGZS Zavoda MS

Novice iz vseh področij našega dela.

Knjigovodstvo

Knjigovodstvo za kmetije

Vodenje knjigovodstva, evidenc in obračun DDV, FADN

analize

Analize zemlje, krme in mleka

Nudimo vse vrste analiz v lastnem laboratoriju.

Boss

Vključenost v ukrepe PRP

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja investira v podeželje.

VABIMO

vas na