Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije

ZAVOD MURSKA SOBOTA

Obvezna usposabljanja

za vključene v ukrep KOPOP za leto 2016

Več informacij:

Strokovni nasveti

Naše strokovne službe samo za vas pripravljajo strokovne nasvete.


Aktualno

Aktualne novice KGZS Zavoda MS

Knjigovodstvo

Knjigovostvo za kmetije

Analize

Analize zemlje, krme in mleka

Vključenost

Vključenost v ukrepe PRP