OMG 2

Skice tretjič:


01


Tloris celote Ptičji pogled Prostor 1
Enoten prostor Vesela dekoracija Vesele barve
×children's museum loo

02


01 Nauči nas igro, 02 Posnemaj osebo v muzeju, 02 Preriši sliko

Igralnica Pleši črni kos Prosto
gledališče senc teater Odmor
×children playing

03


Rišemo in pišemo

Iz risalnice proti vrtu Golaž A znaš kola?
Iz risalnice proti trgu maketa Rembrandi
×children's museum

04


Gnetemo

Gnetilda proti vrtu Roke umit
načrt do zaklada nič packat pritisni
×tate kids

05


Končno mal mira

Grajski vrt Čebele Kaka dobra ...
U kok je dobr Čitalnica Lej to
×kid museum